Et hav av muligheter…

Norge - først med alt?

Klassekampen 20-02-2021
Norge – først med alt?
Henning Røed

Vi nordmenn skal være født med ski på beina. Derfor skulle en vel også tro at vi var de første til å ønske fremskritt innen skisporten velkommen, men nei da. Vi var motstander av V-stil i hopp og bruk av to staver i langrenn. Vi likte ikke egne langrennskonkurranser, plastski og motarbeidet skøyting på ski. Enda verre var vi når det gjaldt kvinner og skigåing. De fikk lenge ikke lov til å konkurrere og måtte lenge slite i sterk motvind på hoppski.

Allerede i mars 1893 tok Eva Sars til motmæle mot de konservative mørkemennene som hevdet at kvinner ble umoralske av å stå på ski: «Jeg maa indrømme at jeg frydes ved at møde vor Tids unge Piger, naar de paa sine Ski og med sine røde prægtige Ansigter straalende av Glæde og kjærnefrisk Sundhet, kommer indover mot Byen fra sine Ture. Tror nogen at Kristianias Balsale, Gader, kafeer er i moralsk Henseende sundere Oppholdssteder for de unge Piger, en jorderne og Skogen omkring Kristiania?»
Eva Sars var datter av marinbiolog Michael Sars og Maren Welhaven og søster til historikeren Ernst Sars og marinbiologen G.O. Sars. Hun traff for øvrig Fridtjof Nansen, som hun seinere ble gift med, på en skitur i Oslomarka.

Helt til 1931 nektet styret i Norges Skiforbund kvinner å stille i skirenn, og først i 2009 kom det første VM i hopp for kvinner. Når det i 2021 skal satses litt mer på kvinner i norsk idrett, er det ikke gjennom idrettsforbundet, men gjennom enkelte forbund i et privatisert prosjekt sponset av næringslivet. Så bakstreversk kan vi vel ikke være innen andre områder?

Jo da, innen fiskeriene er det faktisk mye, mye verre. Bare tre prosent av Norges fiskere er nemlig kvinner, og slik skal det tydeligvis fortsette. Det meste av fiskekvotene i Norge er gitt gratis til en liten gruppe rike menn. Så når Erna og Høyre sier at vi i fremtiden skal leve av havet, mener hun ikke alle vi som bor i Norge, men de mannlige kvoteeierne. Er du kvinne, vil du kanskje i fremtiden få lov til å arbeide for eller leie en kvote fra en sofareder. Som en moderne leilending vil du kunne tjene penger til rikingen.

Havressursloven sier at fiskeressursene i Norge ligger til fellesskapet, men de konservative har privatisert fiskekvotene uten å spørre oss velgere om lov. Høyresiden har dermed effektivt innført yrkesforbud for kvinner, ungdom og andre uten et tosifret millionbeløp i banken. Vi blir hindret fra å bli fiskere i egen båt. Skitt fiske …

herringroe@hotmail.com